Privacybeleid

Chattijd.nl Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 12 december 2017
1. Inleiding

1.1 Stelivo, LLC (gezamenlijk “ST” of “ons” of “onze” of “wij”) is de eigenaar en exploitant van Chattijd.nl en alle gerelateerde subdomeinen (de “Service”). Dit privacybeleid (“Privacybeleid” of “Beleid”) is van toepassing op de Service in zijn geheel, maar niet op entiteiten die ST niet bezit of beheert.

1.2 ST hecht waarde aan de privacy en bescherming van informatie die door onze gebruikers aan ons wordt verstrekt. Dit omvat alle informatie die ons via onze Service wordt verstrekt, inclusief informatie die via verschillende formulieren en via andere mechanismen aan ons wordt verstrekt. Door onze Service te gebruiken, accepteert u de privacypraktijken in dit Beleid.

1.3 Het doel van ons privacybeleid is om onze gebruikers te informeren over de informatie die we verzamelen, gebruiken en delen. Als u vragen heeft over ons privacybeleid of onze privacypraktijken in het algemeen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier
2. Informatie die over u is verzameld

2.1 Er zijn verschillende soorten informatie die ST over u verzamelt wanneer u zich registreert bij, communiceert met of anderszins onze Service gebruikt. Sommige van deze informatie wordt vrijwillig door u verstrekt en andere informatie wordt verstrekt via geautomatiseerde processen onder controle van ST.

2.2 Door u verstrekte informatie: naast persoonlijk identificeerbare informatie (“PII”) verstrekt tijdens het ST-registratieproces (bijv. Naam, adres, geboortedatum, geslacht, enz.), Kunt u ons ook PII verstrekken tijdens de volgende niet-limitatieve lijst van representatieve klassen van interacties op onze service:

het delen van informatie zoals foto’s, video’s, statusupdates, enz .;
vrienden toevoegen;
aanmelden voor privéchatrooms;
verzoeken om klantenondersteuning en ST vergelijkbare communicatie verzenden;
betalingen aan ST doen voor verschillende aanbiedingen;
aanmelden voor ST-e-mailmeldingen, nieuwsbrieven en soortgelijke speciale aanbiedingen;
reageren op ST-enquêtes en andere speciale informatieverzoeken; en
communiceren met ST over onze naleving van de toepasselijke wetgeving.

2.3 Informatie verstrekt door anderen: uw vrienden op onze Service kunnen ook informatie over u verstrekken die wij verzamelen, zoals:

jou toevoegen als vriend;
plaatsen op je muur;
u een bericht sturen; en
anders interactie met u via functionaliteit die we momenteel hebben of kunnen toevoegen aan onze Service in de toekomst.

2.4 Gegeven geautomatiseerde processen: ST kan automatisch niet-PII van u verzamelen wanneer u onze Service gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer u onze Service via mobiele en andere toegangsapparaten gebruikt. ST kan cookies, webbakens, logbestanden en soortgelijke methoden gebruiken om niet-PII te verzamelen:

een cookie is gegevens die zijn opgeslagen in een klein tekstbestand op uw lokale toegangsapparaat dat gegevens over u bevat. De informatie in de cookie wordt gebruikt om u en andere gebruikers van onze Service op unieke wijze te identificeren. De cookie kan een token bevatten dat is gekoppeld aan onze databases om u een verbeterde functieset te bieden. Het identificeert een bepaalde gebruiker op een bepaald tijdstip. U kunt uw browser resetten om cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om dit te doen, is sommige servicefunctionaliteit mogelijk niet beschikbaar voor u;

een webbaken wordt gebruikt om communicatie met derden mogelijk te maken. Het is een kleine afbeelding op een HTML-pagina met alle dimensies ingesteld op één (1) pixel. Vanwege zijn onbeduidende grootte is het niet zichtbaar. Het wordt gebruikt om bepaalde niet-PII anoniem door te geven aan sites van derden, meestal adverteerders;

een logbestand is een door het systeem gecreëerd bestand dat bepaalde interacties tussen u en onze service vastlegt.

2.5 Niet-PII voorbehoud van rechten: ST behoudt zich het recht voor om alternatieve methoden te gebruiken voor het verzamelen van niet-PII in overeenstemming met de bepalingen van dit beleid en zonder u hiervan op de hoogte te stellen, anders dan wat hierin is vervat.

3. Implicaties met betrekking tot verzamelde informatie

3.1 Toestemming met betrekking tot gegevensopslag en -overdracht: uw gebruik van onze Service houdt uw toestemming in om uw PII en niet-PII (“Gegevens”) (dwz alle gegevens die u aan ST via onze Service of via andere mechanismen verstrekt) te laten opslaan, overdragen en verwerkt in de Verenigde Staten of in een ander land waar ST of zijn dochterondernemingen, dochterondernemingen of agenten faciliteiten hebben. Door ons uw gegevens te verstrekken en onze service te gebruiken, stemt u naar eigen goeddunken in met dergelijke overdracht van gegevens buiten uw land van herkomst.

3.2 Controle en toegang tot gegevens: ST respecteert zowel de noodzaak voor u om uw gegevens te beheren als de behoefte van onze gebruikers om deze met ons te delen. ST doet er alles aan om ervoor te zorgen dat het passende administratieve, technische en fysieke waarborgen heeft geïmplementeerd om ongeautoriseerd of onwettig gebruik van uw gegevens te voorkomen en om onbedoeld verlies, vernietiging of schade aan dergelijke informatie te voorkomen.

3.3 Gebruik van verzamelde gegevens: ST is de enige eigenaar van de gegevens (dwz zoals weergegeven door de geaggregeerde inhoud en rangschikking van de informatie die over u is verzameld via onze service) en zal de verzamelde informatie niet verkopen, verhuren of delen op een manier die verschilt van wat wordt beschreven in dit beleid. ST verzamelt deze informatie om:

de doelstellingen van onze service bereiken;
u een gebruikerservaring van hoge kwaliteit bieden op onze Service;
u een gepersonaliseerde functieset aanbieden op onze Service; en
om onze service te verbeteren.

3.4 Delen van gegevens in het algemeen: PII die door u wordt verstrekt, wordt niet zonder uw toestemming gedeeld met derden voor enig ander doel dan hieronder vermeld. ST behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken geaggregeerde niet-PII te delen met het doel informatie te verzamelen die relevant is voor onze zakelijke belangen. ST behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken alle informatie die het via onze Service verkrijgt, bekend te maken aan gepaste overheidsinstanties of overheidsinstanties, indien wettelijk vereist. ST kan naar eigen goeddunken alle verzamelde, opgeslagen en verwerkte informatie delen als zij te goeder trouw gelooft dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is om:

handhaving van onze gebruiksvoorwaarden;
fraude, beveiligings- of technische inbreuken of aanverwante zaken detecteren, onderzoeken en anderszins aanpakken; of
beschermen tegen dreigende schade aan de rechten, eigendommen of veiligheid van ST, zijn gebruikers of het grote publiek, zoals vereist of toegestaan ​​door de wet.

3.5 Delen van betalingsgegevens: ST kan transactie-informatie delen met onze externe betalingsverwerker (“betalingsverwerker”) wanneer u aankopen doet via onze service. De informatie die wordt gedeeld met onze Betalingsverwerker is beperkt tot de informatie die onze Betalingsverwerker nodig heeft om de betalingstransactie te voltooien. ST verzamelt of slaat de financiële informatie die u aan onze betalingsverwerker verstrekt niet op. ST slaat alleen de resultaten van genoemde transacties op zoals verstrekt via kennisgevingen van onze Betalingsverwerker aan ons na de voltooiing van een betalingstransactie.

3.6 Gegevens delen met andere derde partijen: naast het bekendmaken van informatie aan onze Betalingsverwerker, kan ST uw persoonlijke informatie bekendmaken aan andere externe dienstverleners (“Providers”) die namens ons diensten verlenen. Voorbeelden van dergelijke providers kunnen zijn, maar zijn niet beperkt tot, bedrijven voor gegevensopslag en webhosting, evenals consultants die we om verschillende redenen kunnen inschakelen. ST vereist dat Providers uw persoonlijke informatie gebruiken en beschermen in overeenstemming met de bepalingen van dit beleid.

3.7 Informatie die u kiest om te delen: via onze optie “Privacyinstellingen” heeft u gedetailleerde controle over de soorten informatie die u verkiest te delen binnen onze Service of met het grote publiek. Standaard wordt uw profielinformatie alleen gedeeld met uw vrienden binnen onze Service en niet met het publiek. Onze service biedt u de mogelijkheid om informatie binnen uw profiel nauw of breed te delen, uitsluitend afhankelijk van de opties voor delen die u kiest.

3.8 Informatie die anderen kiezen om te delen: andere gebruikers van onze service zijn vrij om informatie te delen op een manier die consistent is met hun eigen voorkeuren. U hebt geen controle over de manier waarop anderen ervoor kiezen om informatie te delen. Daarom kan informatie die u publiceert, bijwerkt of anderszins bijdraagt ​​aan onze Service worden gedeeld met anderen op onze Service, of met het grote publiek, afhankelijk van de privacyopties die zijn geselecteerd door andere gebruikers. Door onze Service te gebruiken, erkent en stemt u uitdrukkelijk in dat informatie over u op deze manier kan worden gedeeld.

4. Beveiliging van informatie

4.1 Alle informatie die u via internet-e-mail of via onze Service naar ST verzendt, is mogelijk niet veilig en gebeurt daarom op niet-vertrouwelijke basis en op eigen risico. Zodra dergelijke informatie is ontvangen, neemt ST passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofd gebruik, wijziging, openbaarmaking of vernietiging te voorkomen. Deze waarborgen omvatten periodieke evaluatie van onze interne processen en benchmarking hiervan met best practices in de branche.

4.2 Toegang tot PII is beperkt tot ST-werknemers, aannemers en agenten op basis van need to know. Dergelijke personen zijn in het algemeen gebonden aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten en kunnen worden onderworpen aan beëindiging en strafrechtelijke vervolging als zij zich niet houden aan de vereisten zoals vereist door genoemde overeenkomsten en / of de inhoud van dit beleid.

5. Gegevensintegriteit

5.1 ST verwerkt PII alleen voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld en in overeenstemming met de bepalingen in dit beleid. Redelijke stappen worden genomen om de kwaliteit te waarborgen van de PII die ST verzamelt, verwerkt en opslaat. ST is afhankelijk van zijn gebruikers om hun PII actueel en nauwkeurig te houden. ST voert periodieke beoordelingen uit om ervoor te zorgen dat alleen de PII vereist voor onze Service wordt vastgelegd en gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van dit Beleid. Het onderhoud van de gegevensintegriteit is een gezamenlijke inspanning van ST en onze gebruikers.

5.2 ST kan op verzoek van een individuele gebruiker gegevens van tijd tot tijd verwijderen. ST vereist dat een gebruiker de juiste legitimatiegegevens voor authenticatie presenteert voordat hij dergelijke verzoeken inwilligt. Er worden te goeder trouw pogingen gedaan om met individuele gebruikers samen te werken met betrekking tot gegevensgerelateerde problemen. ST behoudt zich het recht voor om dergelijke verzoeken te weigeren wanneer ze te belastend en / of onpraktisch blijken te zijn. ST zal geen gegevens verwijderen die moeten worden bewaard door de toepasselijke wetgeving of gegevens die anderszins vereist zijn door ST om legitieme zakelijke redenen.

6. Keuzes met betrekking tot PII

6.1 Als ST besluit om PII te gebruiken anders dan voor het oorspronkelijk verzamelde doel, zal ST dit alleen doen met uw toestemming. U wordt in de gelegenheid gesteld om u af te melden voor dergelijk gebruik. Mocht ST betrokken raken bij een verkoop, acquisitie of enige vorm van overdracht van sommige of alle activa, dan zal ST u hiervan op de hoogte stellen voordat uw PII onder een nieuw of ander privacybeleid valt.

6.2 U hebt altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met ST als u vragen hebt over uw PII. Neem contact op met ST via ons contactformulier.

7. Bescherming van kinderen

7.1 ST beperkt het gebruik van onze Service tot personen van de wettelijke leeftijd en ouder. ST verzamelt niet bewust PII van iemand onder de 13 jaar, met of zonder toestemming van de ouders. Als u een ouder bent van een kind jonger dan 13 jaar en u vermoedt dat uw kind zich heeft geregistreerd bij onze Service, dan kunt u vragen dat alle verstrekte informatie onmiddellijk wordt verwijderd uit ST’s database (s) door een bericht te sturen via ons Contactformulier . ST zal onmiddellijk op een dergelijke kennisgeving reageren en na verificatie de betreffende informatie onmiddellijk verwijderen.

7.2 Geen enkel kind jonger dan 13 jaar mag proberen zich bij onze Service te registreren of anderszins ST PII te verstrekken, inclusief naam, e-mailadres, telefoonnummer, fysiek adres of soortgelijke informatie. De bescherming van kinderen op internet is een belangrijk aandachtspunt van de openbare orde, een zaak die ST wil ondersteunen.

8. Links

Onze Service kan hyperlinks bevatten naar websites van derden die informatie kunnen verzamelen of vragen. Ons privacybeleid heeft geen betrekking op informatie die wordt verzameld of gevraagd door deze websites van derden. ST is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke sites. ST-gebruikers worden aangemoedigd om op te letten wanneer ze onze Service verlaten en om het respectieve privacybeleid te lezen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Dit beleid is alleen van toepassing op informatie die u aan ST verstrekt via onze Service of via andere mechanismen.

9. Handhaving

Omdat we ons inzetten om de PII van onze gebruikers te beschermen, voert ST periodieke beoordelingen van onze interne processen uit om ervoor te zorgen dat we aan dit beleid blijven voldoen. We zullen samenwerken met de juiste autoriteiten om eventuele klachten van gebruikers met betrekking tot de overdracht van PII op te lossen. ST zal in eerste instantie proberen de klacht met de individuele gebruiker op te lossen. Formele klachten moeten naar ST worden verzonden met behulp van ons Contactformulier.

10. Beleidswijzigingen

In de toekomst kunnen we wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid om wijzigingen in onze privacypraktijken en / of wijzigingen in onze service weer te geven. Het doel van ST is om onze gebruikers op de hoogte te houden van welke informatie we verzamelen, gebruiken en onder welke omstandigheden we deze eventueel vrijgeven. Wanneer wijzigingen in dit beleid worden aangebracht, wordt de “laatst bijgewerkte datum” dienovereenkomstig gewijzigd. Als er wijzigingen worden aangebracht in ons privacybeleid, geeft ST een kennisgeving op onze website. Bovendien wordt een verdere melding gegeven aan gebruikers die zich bij onze Service hebben geregistreerd.